Så ser vi på Sökmotoroptimering

Åsså var é dé hänna med sökmotoroptimering.

Alla som startar ett företag och bygger en hemsida kommer förr eller senare känna behovet av att nå högre ranking i sökmotorer som Google. Det är en viktig marknadsföringskanal för att locka nya kunder och visa upp vad man erbjuder.

Varför sökmotoroptimering?

I Sverige är sökmotor nästan helt och fullt synonymt med Google och ofta kan man höra uttryck som ”jag ska ta och googla det där”. Allt värdefullt innehåll som läggs upp på en hemsida tycker vi ska ges den absolut bästa möjligheten att hittas vid en sökning med relevanta sökord.

Vi jobbar med sökmotoroptimering av den enkla anledningen att det är ett av de billigaste sätten till marknadsföring. En bra optimerad webbsajt med relevant innehåll kommer att kunna attrahera många kunder, om och om igen utan att det kostar mer varje gång.

SEO, sökordsoptimering eller sökmotoroptimering

Kärt barn har många namn brukar man säga. SEO är ett vanligt sätt att förkorta arbetssättet och det är en akronym från engelskans Search Engine Optimization. Översatt till svenska blir det alltså Sökmotoroptimering, även om det ibland kallas för sökordsoptimering.

Det hela går ut på att hamna så högt det bara går i sökresultatet på till exempel Google. En sökmotoroptimerad webbsajt maximerar poängen i sökmotorns algoritmer för att ranka olika sajter. Det gäller helt enkelt att få bättre poäng än konkurrenterna om man vill slå de i sökresultatet.

3 steg för bra SEO

För den som är ny på området kan det vara svårt att veta var och hur man ska börja. Vi gillar att förenkla saker både för vår egen arbetsprocess skull men också så att våra kunder ska kunna välja att ta sitt SEO-arbete vidare på egen hand om de vill.

SEO är inte svårt bara man har rätt recept med tydliga arbetsmetoder. Till det behövs en långsiktighet och en stor skopa tålamod, för det kan ta tid innan arbetet ger resultat och topplaceringar uppnås.

1. Sökordsanalys
Vilka sökord är det som du och ditt företag vill synas på. I sökordsanalysen tittar vi på sökvolymer och konkurrens för att bestämma  vilka sökord som det är bäst att fokusera på.
2. On Page SEO
Utifrån listan med valda sökord analyserar vi den befintliga sajten för  att identifiera problem och möjligheter. I processen ingår analys av  såväl tekniska aspekter som sidladdningstid och sajtstruktur men också  innehåll och språk.
3. Uppföljning & Rapportering
Ett spännande steg där vi följer upp de förändringar och åtgärder som  gjorts tidigare. Vi tittar på rapporter över rankingar av sökord,  sökfraser och sidor. Utifrån dessa kan vi se ytterligare förslag till  förbättringar.

En viktig aspekt i strategin bakom arbetet med sökmotoroptimering är att kartlägga sin marknad. Ett företag som primärt säljer till kunder i närområdet kan ha svårt att ranka på generella söktermer med stor konkurrens. Ett angreppssätt kan då vara att nischa sig och fokusera på vad vi i branschen kallar för Lokal SEO. Ta reda på vad potentiella kunder i ditt område söker efter och anpassa strategin utifrån det samt kända faktorer för hur algoritmerna bakom sökmotorer för Google fungerar.