Lokal SEO

Att göra lokal SEO (sökmotoroptimering) innebär att man försöker ranka högt i sökresultat på sökningar som rör lokala produkter och tjänster. För att nå framgång krävs att man har god kännedom om hur marknaden ser ut på orten, till exempel vilka konkurrenter som finns och vad folk i närområdet är intresserade av.

Varför är det viktigt med lokal SEO?

Sökmotorer som Google använder uppgifter om den fysiska platsen som personer som söker befinner sig på. Sökresultat ser olika ut beroende på positionen för den dator eller mobil som sökningen görs från.

Ett exempel kan vara att någon söker efter någonstans att äta eller beställa pizza och endast använder ordet ”pizzeria”. Sökresultat ser olika ut beroende på positionen där en som befinner sig i Umeå får ett annat resultat än den som är i Sundsvall.

Sökmotorn lagrar uppgifter om lokala företag och använder det för att generera ett unik sökresultat. Utifrån kartor och adressuppgifter kan en lista på olika pizzerior i området visas på en karta men också deras hemsidor syns i sökresultaten.

För att ranka högt på det lokala söket måste man veta vilka faktorer som används och se till att man har de rätt angivna på sin hemsida och i olika företagskataloger. Umeå är en stor stad med cirka 90 000 invånare men nära finns också mindre orter där företag är verksamma och säljer produkter och tjänster: